Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄τάξης θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν  από     1-1-2015 έως 31-12-2015.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1. Αίτηση Εγγραφής.

2.Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). Χορηγείται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από τον παιδίατρο.

4.Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή(λογ/σμός Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή συμβόλαιο μίσθωσης).

5.Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των Σχολείων, οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 1/3/2021 έως 20/3/2021 και ώρες 10:00 έως 13:00 κατόπιν ραντεβού.

 Τηλέφωνο επικοινωνίας:2104282101.

 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία.

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί στις 11  Ιανουαρίου 2021 ξεκινάει η δια ζώσης λειτουργία των δημοτικών  σχολείων. Το σχολείο μας θα λειτουργήσει ως εξής:
Η πρωινή προσέλευση των μαθητών θα γίνεται  από τις 08.00-08.15.
Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται αυστηρά ως εξής:
α) ΣΤ΄τάξη          13.05
β) Ε΄  τάξη          13.10
γ) Α΄και Β΄τάξη   13.15
δ) Γ΄τάξη            13.20
ε) Δ΄τάξη            13.25
Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων θα αποχωρούν με τα αδέρφια τους των  μεγαλύτερων τάξεων. Παρακαλούμε  να είστε ακριβείς στον χρόνο   προσέλευσης και να αποχωρείτε αμέσως για να αποφεύγεται ο  συνωστισμός. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά ,όπως και η παροχή  σχολικών γευμάτων.

                                                                       

                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
                                                                                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΧΑΡΤΣΑ

 

                       

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26/06/2020 δεν θα γίνει μάθημα αλλά θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών ως εξής:
Τάξεις Α΄, Β΄  8:30 - 9:30.
Τάξεις Γ΄, Δ΄  9:30 -10:30.
Τάξη  Ε΄        10:30- 11:30.
Τάξη ΣΤ΄         11:30.
Παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά το ωράριο, να φοράτε μάσκα κατά την προσέλευσή σας στο χώρο του Σχολείου και να προσέρχεται  μόνο ένας κηδεμόνας για κάθε μαθητή.

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

Βαθμολογίες Β τριμήνου


Αγαπητοί γονείς,
(για τους γονείς των παιδιών,που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα)
σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμολογίες Β τριμήνου και οι έλεγχοι προόδου, θα δίδονται από αύριο, 10-6-2020, με ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  με το σχολείο.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2020-21ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021


          Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την  Παρασκευή 29/05/2020 γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν :
1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο Γονείς , προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους, ή κάρτα ανεργίας , στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αγρότες προσκομίζουν πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα.
2.Μαθητές των οποίων οι Γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι,τρίτεκνοι,μονογονεικές οικογένειες,Γονείς με χρόνιες παθήσεις).
Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά ή στο Σχολείο από τις 9:00 π.μ έως 13:00μ.


                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής , πατήστε παρακάτω:


https://drive.google.com/open?id=1tryIWd4rdkbDm6TgEG5EQmEX7rIGI4MH

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Εγγραφή Μαθητών στην Α΄ τάξη


Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη
(σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017)
ΠΟΤΕ;
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν
στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
αρχίζουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και λήγουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΠΟΙΟΙ;
Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1.
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2.
Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3.
Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο , λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση )
4.
Βιβλιάριο Υγείας
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
5.
Ατομικό Δελτίο Υγείας
Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7.
Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8.
Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
9.
Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγγραφές,
στο 56o Δημοτικό Σχολείο  Πειραιά,
απευθυνθείτε στη  Διευθύντρια του 56ου (τηλ. επικοινωνίας : 2104282101)
από τις  15  μέχρι τις 29 τις εξής ημέρες του Μαΐου :

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10.00-13.00 Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθεί   το σχολείο μας με τα email και τα τηλέφωνα των κηδεμόνων .
Αναγράψτε όνομα παιδιού και τάξη.

Στείλτε τα στο: mail@56dim-peiraia.att.sch.gr

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Οδηγιες προφύλαξης από τον κορονοϊό

Οδηγίες προς τις ευπαθείς ομάδες (μόλις κυκλοφόρησαν εδώ, τα στέλνω σε μετάφραση):
 1. Αποφεύγετε χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Αν βρίσκεστε σε έναν τέτοιο χώρο (π.χ. Σουπερμάρκετ) κρατάτε την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τους υπόλοιπους.
 2 Ο ιός δεν προκαλεί βήχα υγρό και καταρροή όπως η γρίπη αλλά βήχα ξηρό και επίμονο μαζί με υψηλό πυρετό. Μην τον μπερδεύετε με τα συμπτώματα της απλής γρίπης.
 3. Ο ιός πεθαίνει στους 26/27 βαθμούς. Για τον λόγο αυτό πίνετε συχνά ζεστά ροφήματα όπως τσάι , χαμομήλι, ακόμη και σκέτο ζεστό νερό.
 4. Μην πίνετε κρύα ροφήματα, ροφήματα με παγάκια και καθίστε στον ήλιο.
 5. Ο ιός έχει μεγάλη διάμετρο επομένως οποιαδήποτε μάσκα μπορεί να τον εμποδίσει. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες μάσκες.
 6. Όταν ο ιός βρίσκεται σε μεταλλικές επιφάνειες ζει για 12 ώρες. Επομένως όταν έρχεστε σε επαφή με τέτοιες επιφάνειες πλένετε καλά τα χέρια.
 7. Στα ρούχα και τα υφάσματα ο ιός ζει 6/12 ώρες. Αν δεν μπορείτε να τα πλένετε καθημερινά να τα βγάζετε στον ήλιο.
 8. Ο ιός εγκαθίσταται πρώτα στον λαιμό για 3/4 μέρες. Αν αισθανθείτε τον λαιμό σας στεγνό κάνετε γαργάρες με αντισηπτικά διαλύματα. Ο ιός στο στάδιο αυτό μπορεί να αποτραπεί να περάσει στην τραχεία και έπειτα στα πνευμόνια.
 9. Ο ιός επιβιώνει στα χέρια μας για 10 λεπτά. Στα δέκα αυτά λεπτά όμως μπορεί να τρίψουμε τα μάτια μας, την μύτη μας ή να ακουμπήσουμε το στόμα μας. Πλένετε συχνά και επιμελώς τα χέρια σας.
 10. Τονώστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και μην προβαίνετε σε εξαντλητική γυμναστική.