Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2020-21ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021


          Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την  Παρασκευή 29/05/2020 γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν :
1. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο Γονείς , προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους, ή κάρτα ανεργίας , στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αγρότες προσκομίζουν πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα.
2.Μαθητές των οποίων οι Γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι,τρίτεκνοι,μονογονεικές οικογένειες,Γονείς με χρόνιες παθήσεις).
Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά ή στο Σχολείο από τις 9:00 π.μ έως 13:00μ.


                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής , πατήστε παρακάτω:


https://drive.google.com/open?id=1tryIWd4rdkbDm6TgEG5EQmEX7rIGI4MH

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Εγγραφή Μαθητών στην Α΄ τάξη


Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη
(σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017)
ΠΟΤΕ;
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν
στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
αρχίζουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και λήγουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΠΟΙΟΙ;
Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1.
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2.
Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3.
Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο , λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση )
4.
Βιβλιάριο Υγείας
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
5.
Ατομικό Δελτίο Υγείας
Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7.
Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8.
Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
9.
Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγγραφές,
στο 56o Δημοτικό Σχολείο  Πειραιά,
απευθυνθείτε στη  Διευθύντρια του 56ου (τηλ. επικοινωνίας : 2104282101)
από τις  15  μέχρι τις 29 τις εξής ημέρες του Μαΐου :

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10.00-13.00